RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Tuesday, May 14, 2013

Wahai orang di atas sana (6)...Awaslah

PRU 13 telah berakhir. Apa pun persoalan dan perkara yang berbangkit selepasnya, ketika ini masing-masing telah mengangkat sumpah dan telah berada dijabatan yang diperuntukkan. Sedar atau tidak dibahu kalian telah terpikul amanah yang bukan kepalang tanggung. Pastinya setiap perkara yang kalian perbuat akan ada perkiraannya di akhirat nanti.

Untuk itu elok jika kita perhatikan sebahagian contoh antara orang terbaik dalam urusan kepemimpinan, moga dapat dijadikan ianya sebagai pedoman dan panduan buat kalian.

Pada hari kedua dilantik menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah umum, yang antara lain beliau berkata;

“Wahai manusia, tidak ada nabi setelah Muhammad saw, dan tidak ada kitab setelah Al-Quran, aku bukan penentu hukum, bahkan aku hanya pelaksana hukum Allah, aku bukan ahli bid’ah bahkan aku hanya seorang yang mengikut sunnah, aku bukan orang yang paling baik diantara kalian, namun justru aku orang yang paling berat tanggungannya diantara kalian. Aku mengucapkan ucapan ini sementara aku tahu, aku adalah orang yang paling banyak dosa disisi Allah ”.
Beliau kemudiannya duduk dan berkata, “ Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku ”.
Setelah itu khalifah Umar pulang dan menangis hingga ditegur isterinya, “Apa yang Amirul Mukminin tangiskan? “ Beliau mejawab; “ Wahai isteriku, aku telah diuji oleh Allah dengan jabatan ini dan aku sedang teringat kepada orang-orang miskin, janda-janda yang banyak anaknya namun rezekinya sedikit, aku teringat akan para tawanan, para fuqara’ kaum muslimin. Aku tahu mereka semua ini akan mendakwaku di akhirat kelak, dan aku, sebagai khalifah, bimbang tidak dapat menjawab hujah-hujah mereka kerana aku tahu, yang menjadi pembela mereka adalah Rasulullah saw ”. Mendengar itu isterinya pun turut menitiskan air mata.
Di hari-hari terakhir kehidupan khalifah Umar bin Abdul-Aziz, umat Islam bertali arus datang berziarah. Melihatkan kedhaifan hidup khalifah salah seorang menteri menegur isteri khalifah. “ Gantilah baju khalifah itu “. Isterinya menjawab, “ Hanya itu pakaian yang dimiliki khalifah “.
Selanjutnya sang menteri bertanya kepada Amirul Mukminin : “ Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mahu mewasiatkan sesuatu kepada anak-anakmu? ” Umar Abdul Aziz menjawab: “Apa yang ingin kuwasiatkan? Aku tidak memiliki apa-apa”. Menteri berkenaan berkata: “ Mengapa engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan tidak memiliki? ” Umar Abdul Aziz berkata “Jika anak-anakku orang soleh, Allahlah yang menguruskan orang-orang soleh. Jika mereka orang-orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah, lalu menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah “
Di waktu lain, khalifah Umar bin Abdul-Aziz memanggil kesemua anaknya dan berkata :
“ Wahai anak-anakku, sesungguhnya ayahmu telah diberi dua pilihan, Pertama: menjadikan kamu semua kaya dan ayah masuk ke dalam neraka, kedua: kamu miskin seperti sekarang dan ayah masuk ke dalam surga (kerana tidak menggunakan wang rakyat).Sesungguhnya wahai anak-anakku, aku telah memilih surga ”.

Menakjubkan…..
Pastinya semua perlakuan khalifah Umar itu ada hubung kaitnya dengan peringatan-peringatan Allah berikut :-

"Ketika matahari telah digulung. Dan ketika bintang-bintang jatuh bertaburan. Ketika gunung-gunung telah dihilangkan. Dan ketika unta-unta betina telah ditinggalkan. Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan ketika lautan bergelombang besar Dan ketika diri (manusia) dikumpulkan. Dan ketika ditanyai anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup: Karena dosa apakah dia dibunuh. Dan ketika buku-buku (Iembaran) disebarkan". (QS, At-Takwir: 1 – 10),

"Inilah kitab (catatan) Kami, yang mengatakan kepada kamu, menurut keadaan yang sebenarnya. Sesungguhnya Kami menyuruh menuliskan segala apa yang kamu kerjakan". [QS.AI-Jatsiyah, ayat 29.]

"Di hari itu, Kami kumpulkan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, sebagai menyambut perutusan. Dan Kami halau orang-orang yang berbuat kesalahan kedalam neraka secara kasar". [QS.Maryam, ayat 85 -86. ]

"Pada hari dibalik-balik muka mereka dalam neraka, (dan) mereka berkata: Wahai : Alangkah baik kiranya (hendaknya) kami patuh (tha'at) kepada Allah dan patuh kepada Rasul!". [QS.AI-Ahzab, ayat 66.]

"Pada waktu belenggu dan rantai telah (dipasang) di leher mereka, mereka akan dihela. Kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api". [QS.AI-Mu'imin, ayat 71-72. ]

"Dan sesungguhnya neraka jahannam tempal yang telah dijanjikan buat mereka semuanya". [QS.AI-Hijr, ayat 43.] .

Juga peringatan Rasulullah saw;

“ Tidaklah daripada mana-mana pemimpin yang dilantik untuk memimpin rakyatnya dari kalangan orang Islam, lalu dia mati dalam keadaan dia menipu mereka, melainkan Allah akan haramkan baginya syurga ”

(Diriwayatkan oleh Imam Bukhari )

” Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga” (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari & Muslim).

Dalam lafadh yang lain disebutkan : ” Ia mati dimana ketika matinya itu ia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga”.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.