RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Sunday, November 13, 2011

Wahai orang di atas sana (4) Lagi peringatan...

Sabda Rasulullah saw.
“ Tidak seorangpun menjadi wali kaum muslimin, kemudian dia tidak berupaya dengan sungguh-sungguh dan tulus bagi kepentingan mereka, kecuali ia pasti tidak akan masuk Syurga bersama mereka.”
Hadith riwayat Imam Muslim, Kitab Al-Imarah, bab 5.

Sabda Rasulullah saw.
“ Hai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah, dan sesungguhnya jabatan sebagai pemimpin adalah amanah yang berat, dan kelak pada hari kiamat ia akan menjadi penyebab kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang telah mengambilnya dengan cara yang benar dan melunasi kewajiban-kewajiban yang harus dipikulnya.”
Kanzul Ummal, jilid 6, hadith 68,122

Berkata Sayyidina Abu bakar as Siddiq ra.
“Barangsiapa menjadi pemimpin, maka dia adalah orang yang paling panjang perhitungannya dihari kiamat dan paling besar azabnya, dan barangsiapa yang tidak menjadi pemimpin, maka dia adalah yang paling ringan perhitungannya dan paling sedikit azabnya. Sebab orang-orang yang menjadi pemimpin adalah orang paling dekat kemungkinannya untuk bertindak zalim terhadap kaum mukminin. Dan barangsiapa bertindak zalim terhadap kaum mukminin, maka sesungguhnya ia telah melanggar perjanjian dengan Allah dan mengkhianatinya.”

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.