RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Tuesday, October 25, 2011

Bicara orang 'Arif (5) Tenang-tenanglah...

Syeikh Ibnu ‘Atha’illah As Sakandari memesan;
“Hendaknya pengetahuanmu tentang ‘IA Yang Mahasuci Yang menurunkan cubaan kepadamu’ bisa meringankan pedihnya cubaan yang menimpamu. Kerana Dzat yang telah mendatangkan beragam takdir padamu adalah Dzat yang telah membiasakan pilihan terbaik untukmu. Barang siapa yang menganggap bahwa kelembutanNYA terlepas dari takdirNYA, hal itu kerana kesempitan pandangannya.”

Jika sesaorang mengetahi bahawa Allah yang mengujinya, maka kepedihan cubaan itu akan terasa lebih enteng.

Kelembutan Ilahi tidak akan lepas dari takdirNYA, kerana diantara asmaNYA adalah ‘al-Latiif ’ (Yang Mahalembut), maka kelembutanNYA selalu berhimpit dengan takdirNYA. Walaupun kita tahu bahawa Allah Mahakuasa, namun kita jangan lupa bahawa Allah juga Mahalembut, dan selanjutnya tidak ada keterpisahan antara kelembutanNYA dan kekuasaanNYA, sebab ‘al-Latiif ’ dan ‘al-Qadiir ‘ adalah sama-sama NamaNYA, dan DIAlah yang Mahamulia lagi Maha Menentukan.

Ibnu ‘Abbad mengatakan ; “Bila seorang hamba menginsafi bahawa Allah Ta’ala amat menyayanginya, mengasihi dan melihatnya, maka segala cubaan yang menerpanya tak pernah di sesalinya, kerana tiada yang datang dariNYA kecuali kebaikan untuknya. Keharusan baginya hanya berbaik sangka dan yakin bahawa itulah pilihan terbaik untuknya dan sangat mungkin menyimpan kemaslahatan tersembunyi yang hanya diketahui olehNYA."

Firman Allah ; Surah Al Baqarah :216
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.”

Abu Thalib al Makki menafsirkan ayat ini dengan : “ Seorang hamba membenci kemiskinan, kefakiran, ketidakpopuleran dan penderitaan, padahal itu lebih baik baginya di akhirat. Kadang ia gemar akan kekayaan, kesehatan, dan populariti, padahal akibatnya lebih buruk baginya menurut Allah Ta’ala."

Bila seorang Muslim bisa menyelami hakikat ini, maka ia akan puas dan lega terhdap takdir Allah, dan merasa tenang dan damai dengan kenyataan takdir yang menimpa dirinya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum Muslimin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.