RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Saturday, December 4, 2010

Al - Aqsa menangis (4)

Terlalu panjang sejarahmu..................

Penempatan Awal Palestin

Tidak ada catatan sejarah atau bukti yang menunjukkan saat tanah Palestin itu dihuni. Namun penemuan arkeologi menunjuk penempatan pertama yang diketahui adalah penempatan orang Kanaan dan orang Amori sekitar abad 10 SM.

Menurut tradisi kuno, Jerusalem pada permulaannya adalah sebuah desa kecil yang dikenali sebagai Salem, dihuni oleh orang Kanaan, nenek moyang bangsa Palestin. Seorang yang berpengaruh dan juga bernama raja Melkisedek, yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim as, yang hidup sekitar 2900 SM, telah merubah desa ini, menjadi sebuah bandar dan menyebutnya Ursalem (Kota Perdamaian). Orang Yahudi kemudiannya memanggilnya menjadi Yerushalayim Akhirnya menjadi Jerusalem (Baitulmuqaddis).

Kebanyakan sarjana berpendapat bahawa Al Masjidul Aqsa, pertama kali dibina oleh Nabi Adam, Masjid kedua di dunia yang dibina 40 tahun selepas pembinaan Kaabah di Makkah.

Ia dibina semula untuk beberapa kali. Contohnya Nabi Ibrahim membina semula Masjid Al Aqsa saat ia dan putranya Ismail membina semula Kaabah di Makkah diikuti oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman as akhirnya menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Aqsa yang kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar, Maharaja Babylon pada tahun 587 SM.

Orang-orang Yahudi menganggap bahawa Masjid Al Aqsa yang dibina oleh Nabi Sulaiman sebagai kuil mereka. Mereka membina kembali kuil mereka ditapak yang sama pada 167 SM namun dihancurkan oleh Rom pada tahun 70 M, manakala orang-orang Yahudi diusir dari Baitulmuqaddis. Sejak itu lokasi Masjid Al Aqsa tetap tandus dan digunakan sebagai tumpukan sampah selama hampir 600 tahun sehingga Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Jerusalem pada 637 / 8 AD.


Khalifah Umar, seperti yang dinyatakan sebelum ini, mulai membangun Masjid Al Aqsa dengan binaan dari kayu. Khalifah Umayyah, Abdul Malik Marwan memulai pembangunan Kubah Batu disebut Masjid Qubbat Al Sakhra pada tahun 691 hingga tahun 692. Ia adalah merupakan salah satu khazanah binaan yang paling indah dan abadi di dunia arkitektur hingga saat ini. Kubah emas membentang 20 meter di Rock Noble, naik ke puncak lebih dari 35 meter di atasnya. Ayat Al-Quran Yasiin, tertulis di bahagian atas dengan susunan ubin, hasil tangan yang mengagumkan dapat disempurnakan pada abad ke-16 oleh Penguasa Uthmaniyyah Turki, Suleiman yang agung

Selama bertahun-tahun Baitulmuqaddis kemudian dikenali sebagai Al-Quds-Suci. Banyak sahabat Nabi pergi ke beribadah di tempat yang diberkati itu. Menurut keterangan hadith, tuntutan perjalanan ziarah demi ibadah dilakukan hanya tiga buah masjid; Masjid Suci di Makkah, Masjid Nabi di Madinah dan terjauhnya Masjid-Masjid Al-Aqsa di Jerusalem

Umat Islam menghormati semua nabi yang dihormati secara benar oleh agama Yahudi dan Kristian dan dengan demikian tempat yang mereka muliakan secara benar juga dimuliakan oleh Islam. Di Tanah Palestin telah melahirkan sekian banyak jiwa yang agung yang pernah disaksikan dunia. Di perut bumi Palestin terkandung sekian banyak jasad mulia beberapa Nabi, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Menurut beberapa komentator, ada lebih dari 100 Nabi dimakamkan di Palestin. Palestin juga memiliki tubuh dari beberapa sahabat terdekat Nabi (saw), generasi pertama umat Islam. Ini termasuk makam Ubada bin al Samit, Syaddad bin Aws ibn Thabit al Ansari dan Tamim al Dari [ra].

Nabi Ibrahim berhijrah ke tanah Kanaan sekitar tahun 2900 SM. Al-Qur'an menyatakan: " Kami berfirman; " Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak membuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan Kami selamatkan Ibrahim dan (sepupunya) Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia (Al-Anbiyaa 21: 69-71)

Al-Quran juga menceritakan Nabi Musa menyeru kaumnya; " Hai kaumku masuklah ke tanah suci (Palestin) yang telah ditentukan Allah bagimu......” (Al-Maida 5 : 21).
Ummu Salamah [ra] meriwayatkan bahawa dia mendengar Nabi [saw] berkata, ' Barang siapa yang memulai umrah atau hajinya dari Masjid al Aqsa, semua kesalahannya akan diampunkan, baik masa lalu dan masa akan datang. Dalam riwayat lain, baginda dilaporkan telah bersabda bahawa syurga akan menjadi upahnya.’ (Targheeb).

bersambung.........................

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.