RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Tuesday, June 29, 2010

Jihad : kewajipan yang diabaikan (2)

Pengertian Jihad.

Jihad adalah pengerahan segala kemampuan, keupayaan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela agama Allah. Dan jihad baru dilakukan setelah ternyata wujud gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin. Orang Islam tidak diperkenankan memusuhi suatu bangsa, tanpa suatu alasan, kecuali bila bangsa itu mengambil sikap permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, atau bersiap-siap menggempur Islam dan kaum muslimin. Dalam keadaan seperti itu Islam mewajibkan ummatnya untuk menentukan sikap terhadap bangsa tersebut dan menentang maksud-maksud jahatnya.

Para ahli fekah pada umumnya berpendapat, bahawa asal disyariatkan jihad (perang) adalah kerana adanya permusuhan terhadap Islam, bukan kerana adanya perbezaan akidah.

Firman Allah Surah Al Baqarah : 190.

" Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."
Bersambung...............

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.