RENUNG - RENUNGKAN

" Barangsiapa yang tidak menghadap Allah dengan kelembutan-kelembutan ihsan, maka ia akan diseret ke hadapanNya dengan rantai cobaan. Barangsiapa yang tidak mensyukuri beragam nikmat, maka ia menghadapi hilangnya nikmat-nikmat tersebut, dan barangsiapa yang mensyukurinya, sesungguhnya ia telah mempertahankannya dengan ikatannya."

YANG SUDI BERKONGSI IDEA, KOMEN ........ terima kasih

Tuesday, June 29, 2010

Dalam kesempitan dan kelapangan ada kasih Tuhan

Semua akur bahawa putaran roda kehidupan hanya berkisar sekitar kelapangan dan kesempitan. Kelapangan sering menjadikan manusia yang melaluinya gembira ria, manakala kesempitan sering menjadikan manusia yang melaluinya merasa sempit dada. Seperti juga malam, siang, kesenangan dan penderitaan, keadaan sempit dan lapang pun tidak terkecuali meninggalkan kesan didalam hati.

Sering juga dua keadaan ini, iaitu kelapangan dan kesempitan disalah fahami oleh ramai manusia. Tidak sedikit kelapangan dan kesempitan ini, menjadikan sebahagian manusia menjadi hina. Sebahagian manusia menyangka bahawa kelapangan adalah kedudukan tertinggi dan merupakan suatu pengabulan Tuhan. Namun hakikatnya, lantaran rahmat Allah, Ia menjadikan kelapangan datang setelah kesempitan, dan memunculkan kesempitan sesudah kelapangan, sehingga sesaorang tidak hidup dalan kesusahan dan kecemasan secara berterusan. Dia memberikan kelapangan kepada manusia, agar Ia tidak membuat manusia selalu berada dalam kesempitan.

Namun sedarlah bahawa kelapangan kadang-kadang membuat manusia tidak upaya mengawal diri, menjadikan sesaorang berpekerti serta beradab buruk, samada perkataan maupun perbuatan. Oleh itu sebahagian orang yang waspada ia sangat bimbangkan dan takut pada kelapangan. Keadaan lega, lapang yang berterusan boleh menghapus adab perhambaan dan ridha hamba terhadap Allah. Lagi pula, kelapangan amat rentan untuk dihinggapi nafsu. Biasanya diwaktu lapang tidak mampu ditegakkan adab , kecuali sedikit. Dalam keadaan lapang , nafsu kerap mengambil peranan lantaran diwaktu itu ujud kegembiraan, manakala didalam kesempitan tidak ada bahagian nafsu darinya
Firman Allah Surah Yunus :12
" Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kamiuntuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan."

Firman Allah Surah Al Isra : 67
" Dan apabila kamu terkena bahaya di laut (pada saat itu) hilang lenyaplah (dari ingatan kamu) makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah, maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah (tidak mengingatiNya), dan memanglah manusia itu sentiasa kufur (akan nikmat-nikmat Allah)."

Firman Allah Surah Yunus : 22-23
" Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan (belayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya denga tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dar segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaNya semata-mata. (Mereka berkata) : Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur." "Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar."

Sesuatu yang pasti Tuhan mengeluarkan manusia (sesaorang) samada dari keadaan lapang maupun sempit, kerana Ia hendak menempatkan manusia (sesaorang) pada kedudukan berserah diri. Dalam kelapangan, dalam kesempitan dan dalam apa juga keadaan, kasih sayang Tuhan tetap disajikan untuk hambaNya.

Maka..."Ambillah sajian itu dengan rela."


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Demi Al-'Ashr : ayat 3. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan.